Werkwijze

Onze manier van werken

 1. U staat centraal

Wij hebben als uitgangspunt dat u, of uw kind, centraal staat. Dat betekent o.a. dat wij rekening houden met uw specifieke vragen en omstandigheden. U wordt bij ons individueel behandeld. Persoonlijke aandacht voor u en uw lichamelijke klachten en of problemen, vinden wij een vanzelfsprekendheid. Wij streven er naar om samen met u dat doel te bereiken. Mogelijk is het in een later stadium wenselijk dat u in een klein groepje oefent.

 1. Met u in gesprek

U krijgt bij ons de gelegenheid om uw vragen en eventuele zorgen omtrent uw klacht bij ons uit te spreken. Tijdens de behandelingen wordt aandacht besteed aan een heldere uitleg. Heeft u desalniettemin vragen, stelt u ze dan vooral.

 1. Lichamelijk onderzoek

In aanvulling op het onderzoek van de verwijzend arts, krijgt u bij ons een lichamelijk onderzoek. Het onderzoek van de fysiotherapeut is belangrijk voor het stellen van de juiste diagnose. Meestal neemt dit onderzoek de tijd van 1 hele sessie in beslag en zult u, naast wat instructie voor thuis, meestal bij de 2e sessie een behandeling ondergaan. Wij vinden het belangrijk om samen, met u het te stellen doel vast te leggen.

 1. Duidelijke behandelingen

Als de diagnose is vastgesteld en behandeling nodig is, word het behandelplan met u doorgesproken. Met onze jarenlange veelzijdige praktijkervaring en onze gevolgde nascholing kunnen wij u optimaal behandelen. Daarnaast vinden zoveel mogelijk behandelingen plaats op basis van wetenschappelijk onderzoek. Wij worden hierbij geholpen door de richtlijnen van het KNGF.

 1. Zelf aan de slag

Voor het verhelpen of verlichten van veel klachten is het belangrijk dat u weet wat u zelf zou moeten doen of laten.
Hierover wordt u door ons geïnformeerd en vaak krijgt u daarbij van ons oefeningen mee.

 1. Verslaggeving naar de arts

Als uw behandeling wordt afgesloten, sturen wij standaard een verslag naar de arts die u verwezen heeft. U krijgt van ons een brief mee als wij vinden dat u eerder terug zou moeten naar uw huisarts of specialist.

 1.  Enquete / tevredenheidsmeting

We stellen het op prijs als u de enquête, die u toegestuurd krijgt van Qualizorg, wilt invullen. Zo kunnen wij onze zorg verbeteren en uw tevredenheid tonen aan uw zorgverzekeraar.

Privacyreglement

De fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd:

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medische dossier opgeslagen.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk  dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn. (anoniem)
Als u bezwaar heeft tegen het feit dat uw gegevens (anoniem) voor (wetenschappelijk) onderzoek worden gebruikt, kunt u dat meedelen aan uw fysiotherapeut.

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de behandeling gestopt is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen de gegevens kunnen inzien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Voor meer info klikt u hier.

Algemene huisregels

 1. Het kan plezierig zijn i.v.m. hygiëne om een badlaken mee te nemen.
 2. Het gebruik van mobiele telefoons in de praktijkruimte is niet toegestaan. In noodgevallen kunt u in overleg met uw fysiotherapeut toestemming vragen om uw gsm te gebruiken.
 3. De verantwoordelijkheid voor uw behandeling is bij die fysiotherapeut die u op dat moment behandelt.
 4. Een ieder wordt met respect behandeld, wij vragen u dezelfde houding aan te nemen naar fysiotherapeuten, andere patiënten en medewerkers in onze praktijk.
 5. Na het sporten in onze oefenruimte zorgt u ervoor dat u de gebruikte apparaten schoon achterlaat.
 6. Fysio Life Balance is niet verantwoordelijk voor vermissing of beschadiging aan uw persoonlijke eigendommen.
 7. Als ouder/voogd bent u te allen tijde verantwoordelijk voor het handelen van uw kind.
 8. Ons gehele gebouw is rookvrij.

Wij verheugen ons op uw komst en hopen dat u naar volle tevredenheid behandeld wordt. Wij houden van ons vak en hopen dat ook naar u uit te stralen!

Openingstijden

 • Maandag: 08:00 – 21:00
 • Dinsdag: 08:00 – 19:00
 • Woensdag: 08:00 – 19:00
 • Donderdag: 08:00 – 19:00
 • Vrijdag: 08:00 – 18:00
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlFysio Life Balance is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
fysio, fysio Zoetermeer, fysiotherapie, fysiotherapie Zoetermeer, fysiotherapeut, fysiotherapeut Zoetermeer, fysiotherapeuten Zoetermeer, fysiopraktijk, fysiopraktijk Zoetermeer, fysiotherapiepraktijk, fysiotherapiepraktijk Zoetermeer, fysiobehandeling, fysiobehandeling Zoetermeer, fysiotherapiebehandeling, fysiotherapiebehandeling Zoetermeer, rug- en nekklachten, rug- en nekklachten Zoetermeer, blessure, blessure Zoetermeer, blessure Fysiotherapie Zoetermeer, blessure Fysio Life Balance, blessure Fysio Life Balance Zoetermeer, hardlopen, hardlopen Zoetermeer, hardloopblessure, hardloopblessure Zoetermeer, hardloopblessures, hardloopblessures Zoetermeer
 • Maak een afspraak: